Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Ochrana osobních údajů

Zásady společnosti Aurovitas, spol. s r.o. v oblasti ochrany osobních údajů

Skupina společností Aurobindo vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje po celém světě širokou řadu farmaceutických a dalších produktů (humánní léčivé přípravky na předpis i volně prodejné léky, zdravotnické prostředky, doplňky stravy, kosmetické přípravky).

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování Vašich osobních údajů při jejich zpracování je pro nás velmi důležitá, a proto jsme za účelem zpřístupnění ochrany Vašich osobních údajů, zejména proti jejich neoprávněné změně, ztrátě nebo neoprávněnému nakládání a/nebo přístupu k nim, přijali nezbytná a přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými národními a evropskými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, která neustále aktualizujeme a zlepšujeme.

Tímto prohlášením Vás informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při interakci s Vámi, např. v souvislosti s návštěvou našich webových stránek, při účasti na našich akcích, při užívání našich produktů a služeb nebo v případě, že se ucházíte o zaměstnání v naší společnosti, jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při našich činnostech dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob, např. zákazníků (pacientů), zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, společníků (akcionářů), apod. Tento dokument se rovněž vztahuje na osobní údaje, které naše společnost získá z Evropského hospodářského prostoru v jakékoli podobě, včetně elektronické a tištěné.

V rámci EU jsou osobní údaje definovány především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Společnost Aurovitas, spol. s r.o., IČ: 453 12 306, se sídlem na adrese Karlovarská 77/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  Zn. C 1863 (dále jen „společnost Aurovitas“ nebo též „Správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení, tedy v České republice zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Globální celosvětové zásady skupiny Aurobindo v oblasti ochrany osobních údajů můžete prostudovat zde.

Cíl

Cílem těchto zásad je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek společnosti Aurovitas (www.aurovitas.cz, www.pripravky-aurovitas.cz) a stránek www.colafit.cz, které společnost Aurovitas spravuje pro společnost Dacom Pharma s.r.o. u jejichž výrobků z řady Colafit je společnost Aurovitas distributorem, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, ke kterým případně dochází v rámci činnosti společnosti Aurovitas v České republice.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 „Osobním údajem“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na konkrétní fyzickou osobu, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji.

Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; Společnost Aurovitas je v postavení správce osobních údajů.

Zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

 1. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje získané přímo od Vás v rámci našeho vztahu s Vámi, například pokud:

 • Navštívíte naše webové stránky
 • Nás kontaktujete e-mailem nebo jinými prostředky
 • Vznesete medicínský dotaz
 • Požadujete informace
 • Ucházíte se o zaměstnání v naší společnosti
 • Své osobní údaje zveřejníte (např. uveřejníte na sociální síti příspěvek o nás)

Můžeme vás požádat o poskytnutí informací, jako je vaše jméno, adresa, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, název pracovní pozice, IP adresa nebo informace o vašem zařízení.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v některých dalších případech v rámci činnosti společnosti Aurovitas v České republice.

Ne všechny osobní údaje, které o Vás společnost Aurovitas zpracovává, budou vždy pocházet přímo od Vás. Mohou pocházet např. i od Vašeho zaměstnavatele, jiné organizace, k níž náležíte, pokud užívá naše služby, nebo profesionálního poskytovatele služeb jako např. Váš daňový nebo účetní poradce či právní zástupce.

Můžeme také shromažďovat osobní údaje o Vás od našich smluvních partnerů, poskytovatelů služeb a z jiných veřejně přístupných webových stránek, aby nám to pomohlo zachovat přesnost údajů a poskytovat a vylepšovat naše služby, nebo speciální kategorie osobních údajů, jako jsou informace týkající se zdraví, když nahlásíte problém s tímto webem, námi nabízenými službami nebo hlásíte informace týkající se nežádoucích účinků.

 Zpracování osobních údajů

Naše webové stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoli Vaše osobní údaje. Tyto webové stránky provozuje společnost Aurovitas.

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to na základě

 • hlášení nežádoucích účinků viz: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
 • v rámci veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS) viz:
  Odborná informační služba (VPOIS)
  pracovní dny: od 8:00 do 16:00, tel. č.: +420 234 705 723
  e-mail: info.sluzba@aurovitas.cz
 • v souvislosti s jakýmkoli Vašich dotazem na naši informační e-mailovou adresu nebo telefonickou linku, případně Bílou linku AUROVITAS pro nevidomé a slabozraké viz:
  Bílá linka Aurovitas – Informační služba pro nevidomé a slabozraké
  Tel.: +420 234 705 780

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Veškeré podrobnosti a informace týkající se ochrany osobních údajů ve shora uvedených případech a informace o Vašich právech při jejich zpracování naleznete zde.

 Pokud kontaktujete společnost Aurovitas e-mailem z jakýchkoli jí provozovaných webových stránek, přenášejí se všechny údaje zabezpečeným protokolem, samotná data formuláře jsou odesílána metodou POST, tedy šifrovaně.

 Kromě údajů, které nám sami poskytnete, shromažďujeme také informace ze souborů cookies. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky propojené s našimi webovými stránkami, webové stránky, jež navštívíte z našich webových stránek, Vaši IP adresu a délku Vaší návštěvy na našich webových stránkách apod. Z těchto informací nezjišťujeme Vaši identitu.

Soubory „cookies“

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na Váš počítač nebo mobilní zařízení prostřednictvím prohlížeče, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Tyto soubory si po určitou dobu pamatují, co jste na těchto stránkách dělali, např. které produkty a které kategorie jste navštívili, Vaše přihlášení, jazyk a jiné zobrazovací reference. Když později znovu navštívíte tyto stránky, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si předtím uložil. Díky tomu nemusíte tyto údaje zadávat znovu a můžeme Vám usnadnit procházení na našich stránkách. Seznam veškerých souborů cookie, které společnost Aurovitas na svých webových stránkách využívá, je následující:

U webových stránek: www.pripravky-aurovitas.czwww.pripravky-aurovitas.skwww.colafit.czwww.colafit.sk

 • Google Analytics
 • Seznam Sklik

Na webu www.aurovitas.cz

 • Google Analytics

Žádná z cookie použitá na našich stránkách přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu Vašich osobních údajů, a neslouží k a ani neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaší konkrétní osobu.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání nebo shromažďování cookies souborů na našich stránkách, a to prostřednictvím změny nastavení Vašeho webového prohlížeče. Postačí si spustit funkci anonymního prohlížení. Nebo si můžete v historii prohlížeče smazat soubory cookie zpětně. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

Typy souborů cookies

Nezbytné cookies: Tyto soubory jsou nezbytně nutné pro řádné fungování a využívání našich internetových stránek (např. při přístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem) a shromažďují informace o jeho používání bez toho, aniž by návštěvníky webu identifikovaly.

Výkonové/analytické cookies: Shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci stránky používají, jaké stránky navštěvují nejčastěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshromažďují data, která by mohla být použita pro identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o využívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Funkční cookies: Tyto soubory umožňují webům si zapamatovat předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené návštěvníkovi. Webová stránka Vám může nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, že uloží vaší aktuální polohu souborů cookies. Dále tyto cookies slouží k zachování nastavení, které na webu vytváříte (např. font písma, velikost písma nebo další uživatelská nastavení). Používají se také k poskytování služeb, o které jste zažádali, jako je např. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o Vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou sledovat Vaši aktivitu mimo našich webových stránek. Používáme proto tyto cookies, abychom Vás poznali při příští návštěvě našeho webu a přizpůsobili obsah stránek a uložení Vašich nastavení (např. preferovaný trh).

Dočasné cookies: Na našich webových stránkách se používají dočasné cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje shromažďovat ID Vaší relace, která Vám umožní přiřadit různé žádosti prohlížeče do běžné relace a umožní nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Reklamní cookies: Tyto cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům mnohem konkrétněji. Také slouží k omezení počtu zobrazených reklam, měření efektivity reklamní kampaně a porozumění chování uživatelů po zobrazení reklamy. Reklamní cookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek předáváte tuto aktivitu např. reklamním společnostem, které jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovaných touto společností. Tyto soubory používáme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou použít informace o Vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytváří přesnou reklamu, která Vás bude zajímat.

Používání služby Google Analytics a Google AdWords

Společnost Aurovitas používá k analýze webových stránek pomocí souborů cookies službu Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Informace o Vašem používání webových stránek (včetně IP adresy) generované souborem cookie odesílá a ukládá společnost Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy společnost Google převede posledních osm čísel IP adresy na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech je na servery společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je převáděna do zkrácené podoby. Z pověření provozovatele webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašich přístupů na webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek souvisejících s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nebude Vaši IP adresu přiřazovat k žádným jiným údajům, které zpracovává.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Aurovitas při provozu webových stránek také související reklamní funkce poskytované společností Google vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílené reklamy. Díky tomu můžeme návštěvníkům webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Aurovitas vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného https://getadblock.com/en/.

Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči – viz výše poučení v pasáži „soubory cookies“.  Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování a používání údajů společností Google (souborů cookie a IP adres) můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany údajů v souvislosti s používáním Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://www.google.com/intl/cz/policies/. Upozorňujeme, že je na těchto webových stránkách kód služby Google Analytics doplněn kódem „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP masking).

 1. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Můžeme Vaše osobní údaje užít pouze v případě, že pro to máme zákonný důvod nebo když nám k tomu poskytnete Váš souhlas.

Účely zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává společnost Aurovitas pro své obchodní užití prostřednictvím svých webových stránek, a to k následujícím účelům:

 • správa webových stránek, abychom zajistili, že naše webové stránky budou pro Vás fungovat efektivně
 • statistiky za účelem zlepšení webových stránek
 • optimalizace zobrazování webové stránky pro uživatele dle jeho preferencí
 • poskytování informací uživatelům v rámci VPOIS, Bílé linky Aurovitas, vyřizování podnětů, dotazů na služby či produkty a jiných úkonů
 • hlášení nežádoucích účinků
 • plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli
 • náborový proces v případě inzerce volné pozice, případně zaslání žádosti o zaměstnání
 • na základě oprávněného zájmu společnosti Aurovitas
 • marketing a akce: osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli doručovat marketingovou a akční komunikaci napříč různými platformami, jako je e-mail, telefon, textové zprávy, přímá pošta a online. Pokud vám pošleme marketingový e-mail, bude obsahovat pokyny, jak se v budoucnu odhlásit z přijímání těchto e-mailů
 • právní závazky: může po nás být vyžadováno, abychom užili a uchovali Vaše osobní údaje z právních důvodů a z důvodu zajištění dodržování právních předpisů, např. při prevenci, detekci nebo vyšetřování trestného činu, zabránění vzniku škody nebo plnění našich farmakovigilančních povinností. Můžeme také užít osobní údaje, abychom vyhověli požadavkům našeho interního či externího auditu, pro účely informační bezpečnosti a v jiných případech, ve kterých se domníváme, že je to nezbytné či vhodné.
 • můžeme užít Vaše osobní údaje, abychom odpověděli na požadavky soudů či jiných orgánů veřejné správy.

Pokud jsou některé naše produkty nebo obsah určeny pouze určité skupině našich zákazníků (např. zdravotníci), musíme Vaše osobní údaje zpracovat za účelem zjištění, zda jsou určeny pro Vás.

Snažíme se shromažďovat pouze takové informace, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout služby nebo odpovědět na Vaše dotazy.

Je Vaší odpovědností, aby Vámi poskytnuté informace byly přesné, úplné a aktuální; my podnikneme přiměřená opatření, abychom zajistili, že informace, které shromažďujeme a používáme, jsou relevantní pro jejich zamýšlené použití.

 Typy osobních údajů

Osobní údaje se liší podle daného účelu a mohou zahrnovat kontaktní údaje (např. jméno, soukromá a firemní adresa, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní údaje pro naléhavé situace atd.).

Zvláštní kategorie osobních údajů

Můžeme také shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů jako jsou informace zahrnující zdraví, když nahlásíte problém s těmito stránkami nebo námi nabízenými službami. Tyto údaje nezpracováváme ani neshromažďujeme v rámci naší běžné obchodní činnosti, ale pouze pokud je to vyžadováno právními předpisy (např. jsme povinni zpracovávat údaje o nepříznivých účincích medikace), je to nezbytné pro medicínské účely nebo na základě Vašeho výslovného předchozího souhlasu.

Farmakovigilance (sledování bezpečnosti léčivých přípravků)

Můžeme zaznamenávat osobní údaje související se zdravím a zdravotní anamnézou osoby, u níž došlo k nežádoucí příhodě, jsou-li požadovány ke zpracování nežádoucí příhody pro farmakovigilanční účely. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s nežádoucími anebo jinými účinky souvisejícími s farmakovigilanční povinností, budou použity výhradně pro tyto účely. Tyto informace jsou velmi důležité pro zdraví veřejnosti a budou použity ke zjišťování, hodnocení, porozumění a prevenci nežádoucích účinků nebo jakéhokoliv jiného medicínského problému.

Uchazeči o zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání v naší společnosti, budete vyzván/a, abyste zaslal/a svůj životopis a také další kontaktní údaje jako jsou Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa. Krom toho můžeme zpracovávat jakékoliv další informace o Vás, které nám poskytnete během přijímacího pohovoru nebo je získáme jiným zákonným postupem.

Za účelem ověření Vaší způsobilosti pro danou pracovní pozici můžeme zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů, např. informace o Vaší zdravotní způsobilosti pro výkon práce na dané pracovní pozici nebo informace o Vaší bezúhonnosti.

Informace o Vás v této souvislosti můžeme získat přímo od Vás, prostřednictvím personální agentury, od Vašich předchozích zaměstnavatelů v rámci poskytování referencí nebo z veřejně dostupných zdrojů jako např. profesní sociální síť LinkedIn.

Tyto informace použijeme ke zvážení Vaší vhodnosti pro danou pracovní pozici.

 Od koho shromažďujeme údaje?

Společnost Aurovitas může v rámci své obchodní činnosti shromažďovat osobní údaje fyzických osob, například zákazníků, spotřebitelů, pacientů, uchazečů o zaměstnání.

Zdroje osobních údajů

Společnost Aurovitas může získávat osobní údaje přímo od fyzické osoby nebo nepřímo (osobní údaje lze nepřímo získat například od poskytovatele zdravotní péče). Shromažďování osobních údajů může probíhat různými prostředky: telefonicky (např. telefonní kontakt se členy našeho týmu); faxem; využitím našich webových stránek nebo e-mailu apod.; S osobními údaji můžeme také nakládat během údržby našich systémů informačních technologií (IT), databází či softwaru. Jakékoli osobní údaje, které uvedete při telefonickém či e-mailovém kontaktu se společností Aurovitas, budou využity pouze v rámci zpracování dotazů na produkty a odpovědí na ně. Společnost Aurovitas v ČR neprovádí klinická hodnocení.

 Omezení platná pro shromažďování údajů

Společnost Aurovitas shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytné míře a pouze v rozsahu, v jakém byly poskytnuty (a mohou být propojeny s veřejně přístupnými údaji např. z veřejných rejstříků právnických osob), aby dosáhla účelu takového zpracování, a zpracovává je pouze po nezbytnou dobu pro zajištění splnění tohoto účelu. Doby uchovávání při kontaktu ze strany subjektu údajů např. při hlášení nežádoucích účinků nebo dotazu na konkrétní produkty naleznete zde.

V případě zaslání žádosti o zaměstnání nebo účasti ve výběrovém řízení zpracováváme osobní údaje, které nám uchazeč jako subjekt údajů sám poskytne, pouze pro účely konkrétního výběrového řízení na konkrétní pozici. Po skončení výběrového řízení v případě negativní odpovědi na žádost o zaměstnání jsou veškeré osobní údaje likvidovány nejpozději po uplynutí 2 měsíců. Zpracování osobních údajů je v tomto případě založeno na právním základě jednání o uzavření, případně uzavření smlouvy. Je-li s uchazečem o zaměstnání uzavřena smlouva, jsou veškeré informace a práva zaměstnanců v oblasti osobních údajů součástí vnitřních předpisů společnosti.

 Zpřístupnění údajů

Zpřístupnění ze strany společnosti Aurovitas

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Správce, kteří byli pověřeni jejich zpracováním (a mají tedy oprávněnou potřebu znát dané informace) a jsou vázáni povinností mlčenlivosti pro práci se zvláštními kategoriemi údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR.

 1. Kdy předáváme osobní údaje třetím osobám

 Zpřístupnění třetí straně

Společnost Aurovitas nesdílí osobní údaje s třetími stranami, pokud k tomu příslušné fyzické osoby neudělily souhlas nebo pokud není nutné osobní údaje zpřístupnit v rámci plnění zákonných povinností či na jiném základě v souladu s platnými právními předpisy (např. v případě hlášení nežádoucích účinků příslušným národním, evropským, případně světovým regulačním orgánům v oblasti dozoru nad léčivy, nebo Za účelem ochrany našich práv, uživatelů, systémů a služeb).

U všech našich zaměstnanců a smluvních partnerů je požadováno, aby při nakládání s osobními údaji dodržovali naše zásady ochrany a bezpečnosti osobních údajů.

 • Naši obchodní partneři: Příležitostně spolupracujeme s dalšími organizacemi za účelem poskytnutí co-brandingových služeb nebo pořádání událostí, konferencí a seminářů. V takovém případě můžete být ve vztahu jak k Aurovitas, tak i k našim obchodním partnerům, a naši partneři i my můžeme shromažďovat a sdílet informace o Vás. Pokud se účastníte našich akcí, můžeme využívat externích subjektů při jejich organizaci.
 • Naši externí poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovali služeb, kteří nám zajišťují podporu. Osobní údaje budou těmto stranám zpřístupněny, pouze pokud to bude nezbytné k plnění služeb, které nám poskytují, jako jsou softwarová a systémová podpora, podpora platforem apod. Naši externí poskytovatelé služeb nejsou oprávněni sdílet či užívat osobní údaje, které jim zpřístupňujeme, pro jakýkoliv jiný účel, než je poskytování daných služeb naší společnosti, a Vaše osobní údaje zpracovávají pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu.
 • Účetní, znalci, auditoři, právní zástupci a jiní externí odborní poradci, kteří jsou smluvně či na základě zákona vázáni povinností mlčenlivosti.

Můžeme předávat Vaše osobní údaje jiným subjektům v rámci skupiny Aurobindo, a to k legitimním obchodním účelům a v souladu s příslušnými právními předpisy. Úplný seznam subjektů v rámci skupiny Aurobindo najdete na www.aurobindo.com.

 1. Kde uchováváme osobní údaje a nakládáme s nimi

Přijímáme vhodné kroky, abychom zajistili, že osobní údaje jsou vždy zpracovávány, zabezpečeny a přenášeny v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením. V některých případech můžeme potřebovat předat Vaše osobní údaje v rámci skupiny Aurobindo, jejíž je Aurovitas součástí, nebo třetím stranám.

Když předáváme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru do dalších zemí, v nichž použitelná právní úprava nenabízí stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropské unii, přijímáme opatření k poskytnutí příslušné úrovně ochrany osobních údajů. Jinými slovy, Vaše práva a ochrana zůstávají s Vašimi osobními údaji. Například používáme schválené smluvní doložky, vícestranné dohody o předání osobních údajů, meziskupinové dohody a další nástroje určené k zajištění, že příjemci Vašich osobních údajů je ochrání.

Osobní údaje uchovávané ve společnosti Aurovitas

Společnost Aurovitas přikládá velký význam zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, a proto zavedla program ochrany informací, který zahrnuje správní, fyzické i technologické bezpečnostní opatření a kontroly, jejichž cílem je Vaše osobní údaje přiměřeně chránit před neoprávněným přístupem, zveřejněním, zneužitím, ztrátou, změnami, neúmyslným zničením nebo odcizením. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována ve snaze poskytnout odpovídající zabezpečení pro všechna data shromážděná o Vás prostřednictvím tohoto webu. Fyzické kontroly zahrnují kontroly přístupu do budov a místností, faktické zabezpečení úložišť osobních údajů ať již v elektronické či listinné podobě, napojení prostor na bezpečnostní službu a PCO atd. Technologické kontroly zahrnují využívání firewallů, kontroly přístupu k softwaru a nástroje pro prevenci ztráty dat apod.

Společnost Aurovitas dodržuje globální zásady týkající se bezpečnosti IT, jako je používání hesel, omezený přístup pro uživatele a šifrování. Společnost Aurovitas dále zavedla celou řadu kontrolních postupů formou globálních zásad IT platných pro zaměstnance a subjekty, s nimiž společnost Aurovitas spolupracuje, které zahrnují bezpečnostní předpisy pro nakládání se všemi důvěrnými informacemi.

 1. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Uchovávání údajů

Společnost Aurovitas uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, jak vyžaduje konkrétní účel, pro který byly shromážděny, nebo jak jinak stanovuje právní předpis. Společnost Aurovitas likviduje osobní údaje v souladu se svými zásadami pro uchovávání osobních údajů.

 Za zajištění, že informace, které nám poskytujete, jsou přesné, úplné a aktuální, jste odpovědný/á Vy; my přijmeme rozumná opatření, abychom zajistili, že informace, které shromažďujeme a užíváme, jsou relevantní a nezbytné pro své zamýšlené užití.

 1. Jak zabezpečujeme osobní údaje

Společnost Aurovitas klade důraz na bezpečnost Vašich osobních údajů. Používáme přiměřené technologie a postupy k jejich ochraně. Naše zásady a postupy informační bezpečnosti vyhovují široce akceptovaným mezinárodním standardům a jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, pokud je to nezbytné k vyhovění našim obchodním potřebám, technologickým změnám či změnám v použitelné právní úpravě.

Společnost Aurovitas přijala řadu technologických, fyzických a operačně bezpečnostních opatření určených k ochraně Vašich osobních údajů před jejich ztrátou, zneužitím, změnou nebo neúmyslným zničením.

 • Přístup osob k osobním údajům je vhodně omezen
 • Implementujeme vhodná opatření a kontroly, včetně monitorování a fyzických opatření pro bezpečné ukládání a přenos dat
 • Vyžadujeme pravidelná školení v oblasti soukromí, informační bezpečnosti a dalších v úvahu přicházejících oblastí pro naše zaměstnance a smluvní partnery, kteří mají přístup k osobním údajům a jiným citlivým datům
 • Podnikáme kroky k zajištění, že naši zaměstnanci a smluvní partneři budou jednat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a postupy pro zajištění informační bezpečnosti
 • Požadujeme, aby naši obchodní partneři chránili jakékoliv osobní údaje, které jsou jim svěřeny, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnosti

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, například jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

Pokud již osobní údaje nadále nepotřebujeme, bezpečně je vymažeme či zničíme.

 Bezpečnostní opatření

Společnost Aurovitas přijímá a průběžně aktualizuje veškerá vhodná bezpečnostní a organizační opatření, aby vaše osobní údaje ochránila. Společnost Aurovitas však nemůže zaručit, že třetí strany nikdy nepřekonají naše bezpečnostní opatření nebo nevyužijí Vaše osobní údaje k neoprávněným účelům; naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran. Obsah těchto stránek nemůžeme ovlivnit a tyto stránky jsou, s výjimkou stránek případně provozovaných společností Aurovitas, zcela nezávislé na naší společnosti a společnost Aurovitas za ně nenese žádnou odpovědnost.

 1. Hlášení nežádoucích účinků

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Povinnost společnosti Aurovitas zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) a sledovat hlášení nežádoucích účinků vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a právní titul zpracování osobních údajů týkajících se nežádoucích účinků:

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rámci komunikace se Správcem jsou zpracovávány pouze pro účely zodpovězení dotazu, či podnětu v rámci VPOIS či dotazu na jiné produkty Správce a k vyhodnocení a dalšímu zpracování hlášení nežádoucího účinku v rámci zákonem stanovených povinností Správce. Právním titulem je tedy s ohledem na shora uvedené plnění právní povinnosti Správce a ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení zejména v případě hlášení nežádoucích účinků dále spadá pod tzv. zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví s ohledem na zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti léčivých přípravků či zdravotnických prostředků ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i).

Způsoby zpracování osobních údajů týkajících se nežádoucích účinků:

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, v elektronické i listinné podobě, a to vlastními zaměstnanci společnosti Aurovitas. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rámci komunikace pro účely zpracování, vyhodnocení a hlášení nežádoucích účinků jsou zpracovávány po dobu 10 let od jejich poskytnutí (viz zákon č. 370/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). V anonymizované podobě jsou údaje týkající se hlášení nežádoucích účinků rovněž zařazovány do celokoncernové databáze nežádoucích účinků společností skupiny Aurobindo. Zaslané dotazy v rámci VPOIS či v rámci informační služby pro jiné produkty společnosti Aurovitas Správce zpracovává a uchovává rovněž po dobu 3 let od jejich obdržení a dále je Správce vyhodnocuje v anonymizované podobě pro interní a statistické účely v rámci zkvalitňování své činnosti a poskytování služeb pacientům.

V případě anonymizace Vašich osobních údajů již není možné spojit tyto údaje s konkrétní osobou.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak v případě jejich neposkytnutí není možné zpracovat případné hlášení nežádoucího účinku kompletně a případně kontaktovat Vás či Vašeho lékaře pro další řešení vzniklé situace. Vždy však máte možnost hlášení nežádoucího účinku přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to na následující adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.

V rámci VPOIS a informační služby pro jiné produkty odpovídáme na Vámi položené dotazy na kontaktní adresu, kterou nám dáte k dispozici, případně ze které byl dotaz odeslán. Pokud nebudou sděleny bližší údaje k Vaší osobě, i přesto se snažíme na Váš dotaz reagovat co nejpodrobněji, jako nám to Vámi sdělené informace umožňují.

Změny zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být občas aktualizovány. Doporučujeme Vám často kontrolovat naše webové stránky, abyste měli vždy aktuální znalosti o tom, jak Aurovitas užívá a chrání Vaše osobní údaje. V případě podstatných změn těchto zásad zpracování osobních údajů umístíme na naše webové stránky výrazné upozornění o této skutečnosti.

 1. Vaše práva

Respektujeme Vaše právo na přístup a kontrolu osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na Vaše žádosti o informace vždy odpovíme a v případě potřeby provedeme opravu, doplnění či výmaz Vašich osobních údajů. Za tímto účelem po Vás můžeme požadovat prokázání Vaší identity. V rámci Evropské unie má subjekt údajů následující práva daná Nařízením spojená se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 Nařízení můžete požadovat informaci o tom, zda Vašich osobní údaje zpracováváme či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak můžete obdržet konkrétně informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás, o předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a pokud to přichází v úvahu, smysluplnou informaci týkající se použitého postupu.

 Právo na opravu

Podle čl. 16 Nařízení můžete okamžitě požadovat opravu nepřesného osobního údaje nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Podle čl. 17 Nařízení můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví či za účelem archivace, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti převažujících Vaše práva, případně pokud Nařízení nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Právo odvolat souhlas se zpracováním zpět

Podle čl. 7 odst. 2 Nařízení můžete Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů kdykoli odvolat.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 Nařízení můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je nezákonné, pokud již osobní údaje nepotřebujeme a Vy odmítáte jejich výmaz, protože potřebujete určit, vykonat nebo obhájit právní nároky, nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení.

 Právo na přenositelnost údajů

Čl. 20 Nařízení stanoví, že můžete požadovat předložení osobních údajů, které jste nám poskytl(a), to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a)[1] nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)[2] nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)[3]; a b) zpracování se provádí automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požadovat, aby byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Čl. 77 Nařízení Vám uděluje právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz (aktuální kontaktní údaje jsou k dispozici na www.uoou.cz).

 Právo vznést námitku

Nařízení, máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů jednou z kontaktních metod uvedených níže.

 Kontakty pro uplatnění práv a informační služba pro jiné produkty společnosti Aurovitas:

Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) ve smyslu čl. 37 Nařízení, nicméně ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv, stejně jako stížnosti týkající se Vašich osobních údajů, se můžete obracet na kontaktní osobu Správce písemně či e-mailem, a to prostřednictvím e-mailové adresy info.sluzba@aurovitas.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti Aurovitas. Výše uvedená emailová adresa slouží rovněž pro dotazy na jiné produkty společnosti Aurovitas. V takovém případě jsou Vaše dotazy zodpovězeny příslušnými zaměstnanci společnosti Aurovitas kompetentními v dané oblasti.

 Aktuálnost, přesnost, úplnost

Společnost Aurovitas přijímá přiměřená opatření, aby zajistila, že osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, jsou přesné, úplné, aktuální a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny nebo povoleny.

Společnost Aurovitas uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Kontaktní údaje

Tyto webové stránky provozuje společnost:

 AUROVITAS, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 453 14 306, DIČ: CZ45314306

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8163.

Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, chcete vznést stížnost na porušení soukromí nebo případně učinit jiné kroky, například uplatnit svá práva, můžete tak pro Českou republiku učinit na adrese:

info.sluzba@aurovitas.cz.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V celosvětovém měřítku můžete v otázkách ochrany osobních údajů, kontaktovat také vedoucího oddělení ochrany osobních údajů (Chief Privacy Officer) společnosti Aurovitas s využitím následujících údajů:

E-mail: privacy@aurovitas.com

Poštovní adresa:

K rukám: Chief Privacy Officer
Aurovitas Inc.
150 Signet Drive
Toronto, Ontario, Canada
M9L 1T9

Telefonní číslo: 416-401-3515

Severní Amerika: 844-427-6839

Můžete se také obrátit na kanadského federálního komisaře pro otázky ochrany osobních údajů (Federal Privacy Commissioner) na webu www.privcom.gc.ca nebo telefonicky na čísle 1-800-282-1376.

DPO – skupina Aurobindo má  ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Avijit Kelkar – Aharav Consultants, kterého je možné kontaktovat také na dpo@aurobindo.com.

Aktualizace a správa

Společnost Aurovitas může zcela nebo zčásti upravovat či aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, aby byly zohledněny nové nebo odlišné postupy ochrany osobních údajů. Úpravy a aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti v okamžiku jejich zveřejnění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů spravuje společnost Aurovitas v souladu se zde uvedenými podmínkami a platnými právními předpisy.

Tyto zásady jsou účinné od 8. 2. 2019 a jsou vydány v souladu s Nařízením za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Aurovitas jakožto správce osobních údajů.

za Aurovitas, spol. s r.o.
MUDr. Martina Antenová, MBA
jednatelka

Příklady lhůt pro uchovávání osobních údajů:

povinnost zaznamenávání a hlášení podezření na nežádoucí účinky dle § 93a zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech – držitel rozhodnutí o registraci je povinen zaslat hlášení do databáze Eudravigilance a je povinen uchovávat dokumentaci vztahující se k farmakovigilanci nejméně po dobu 10 let od pořízení této dokumentace

 

– distributor má povinnost hlášení předat na SÚKL

(zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech)

 

Hlášení obsahuje osobní údaje, které mohou spadat do kategorie citlivých údajů (např. informace o zdravotním stavu). Zákon ukládá mj. povinnost subjekt údajů informovat, a dále údaje zlikvidovat, jakmile pomine účel zpracování.

(zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů)

uchovávat záznamy, které musí být dostupné příslušným orgánům pro účely kontroly, a to v rozsahu vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv po dobu 5 let

(zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech)

(vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv)

zajistit při dodávkách registrovaných léčivých přípravků evidenci těchto dodaných přípravků pomocí jejich kódů a tuto evidenci ukládat  po dobu 5 let

(zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech)

 

informace o provedených instruktážích ke zdravotnickým prostředkům dle § 61 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 1 rok od vyřazení zdravotnického prostředku z užívání

(zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích)

doklady vztahující se k vydávaným a prodávaným zdravotnickým prostředkům po dobu 5 let

(zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích)

dokumentace o přijímaném, dodávaném nebo vyskladňovaném zdravotnickém prostředku dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích po dobu 5 let

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

 

dokumentace ohledně procesu stahování zdravotnického prostředku z trhu a z oběhu při podezření na nežádoucí příhodu nebo v důsledku nežádoucí příhody po dobu 5 let

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

 

písemné postupy pro činnosti příjmu, kontrol, dodávek, skladování, čištění a údržby prostor, kontroly podmínek skladování, včetně ochrany zdravotnických prostředků při skladování a přepravě, dodávání včetně dopravy odběrateli a reklamačních řízeních

záznamy měření teploty prostor skladování zdravotnických prostředků

po dobu 5 let

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

 

záznamy o reklamačních řízeních a jejich výsledcích po dobu 5 let

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

dokumentace interního systému kontrol procesů činností distribuce a dovozu po dobu 5 let

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

záznamy o provedené kontrole dodržování postupů pravidelné očisty, úklidu, dezinfekce a udržování hygieny v prostorách určených pro činnosti distribuce a dovozu a pro činnost zaměstnanců v těchto prostorách 1 rok

(vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích)

 

prohlášení podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 5 let pro potřebu příslušných správních úřadů

(nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky)

dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami a přípravky 5 let od pořízení dokumentu, případně od posledního záznamu o něm, podle toho, která z těchto okolností nastala později

(vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků)

soubory cookies max. 540 dní

 

[1] Zpracování je zákonné, pokud udělíte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro některý z konkrétních účelů;

[2] Můžete udělit Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby a údajů o Vašem zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci, jejichž zpracování se jinak zakazuje, a to pouze v případě, že právo Evropské unie nebo České republiky zrušení výše uvedeného zákazu Vaším výslovným souhlasem nezakazuje;

[3] Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem přijetí opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy;