Pro zdravější život.

Přinášime dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
//Hlášení nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky – Hlášení nežádoucích účinků

Dámy a pánové, v souladu s právními požadavky společnosti Aurovitas Pharma Česká republika s.r.o., jako odpovědná osoba je povinna shromažďovat veškeré informace týkající se nežádoucích účinků vyplývajících z používání léčivých přípravků společnosti v rámci dozoru nad bezpečností léčby. Tyto poznatky se používají k neustálému vyhodnocování bezpečnostního profilu léčivých přípravků a k přijetí opatření k minimalizaci nežádoucích účinků léčby, a tím ke zlepšení bezpečnosti používání léčivých přípravků u pacienta. V případě nežádoucí reakce po použití přípravku Aurovitas lze tuto skutečnost hlásit oddělení farmakovigilance:

Email:
pharmacovigilance.eu@aurobindo.com
euqppv@aurobindo.com
Telefonicky na lokální PV oddělení – +420281910140
EUQPPV – Dr L. Fyles – +420774695209