Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky – Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

E-mail: farmakovigilance@sukl.cz
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.
Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti společnosti Aurovitas, spol. s r.o. můžete také nahlásit na tyto kontakty:

E-mail: pvg.cz@aurobindo.com
Tel.: +420281910140