Pro zdravější život.

Přinášíme dokonalost do všeho,
co děláme, rychle a vytrvale.
/Kontakt

Kontakt

AUROVITAS, spol. s r.o.
Karlovarská 77/12
161 00 Praha 6
Česká republika

IČO: 45314306
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8163

Korespondenční adresa:

AUROVITAS, spol. s r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 234 705 721 centrální recepce
Email: recepce@aurovitas.cz